A més de les barres mòbils, que permeten ser desplaçades de manera àgil i fàcil, i de barres fixes a terra o amb suports a paret, disposem també de barres amb alçada variable, adaptable a les diferents altures dels alumnes. Així mateix, hem creat un model de mirall mòbil modular, que permet adaptar sales amb parets ocupades ja per altres elements, o utilitzar-lo en zones obertes.

Tots els models de “Dinamica ballet” són desmuntables i permeten un trasllat en viatges, especialment per a companyies de ballet.

No dubti en consultar-nos.

Pin It on Pinterest